Obiective turistice
  • ban 1

  • ban 2

Obiective turistice

CATEGORII:

Beciurile Cricova este cel mai popular loc unde merg îndată turiștii și ospeții veniți ai Moldovei. Acolo este amplasată o imensă Colecție Națională de Vinuri și săli mari de degustare.

În centrul orașului, pe strada principală se află Monumentul lui stefan cel Mare, în limba rusă, Stefan Velikii - un monument al domnitorului Moldovei. 

Cetatea Soroca este unicul monument al epocii medievale din spaţiul pruto-nistrean, care s-a păstrat aproape integral.

Rezervația prezintă un element de identificare pentru neamul nostru – cea mai veche și bogată rezervaţie ştiinţifică din Moldova. După frumuseţe, Codrii nu cedează regiunilor muntoase ale Crimeii şi Caucazului. 

Zeci de ape pitorești și izvoare cu apă critalină se ivesc în spațiul dintre Nistru și Prut, concepînd aproximativ 3500 de movile care rămîn o enigmă dar și o valoare imensă științifică nu doar estetică (Suta de movile).

Grădina Publică ''Ștefan cel Mare și Sfânt'' este cel mai vechi și impresionant parc din capitală. Amenajat în manieră clasică, în spatele monumentului de valoare națională al domnitorului ''Ștefan cel Mare și Sfânt” - este un loc perfect de relaxare și admirație a naturii peisagistice.

Conacul lui Manuc-Bei este una dintre perlele arhitecturii naționale din secolul al XIX-lea. Impresionează prin stilul architectural deosebit și istoria proprietarului – politician pe atunci. 

Până la apariția mănăstirii Hârjauca, a apărut un schit, unde era planificată refacerea acestuia în viitor. Cu toate acestea, în locul acestui schit a crescut Mănăstirea de bărbați Petro-Pavlovski, iar pe scurt localnicii îl numesc Bocancea.

Muzeul Național de Artă al Moldoveieste singura instituție de acest profil din Republica Moldova. 

Manastirea Saharna Fondată în a doua jumătate a secolului al 18-lea. Situata printre chei abrupte pitorești din apropierea satului Saharna. 

Beciurile Purcari și-au început existența prin faptul că proprietarul lor iubea foarte mult să participe la diverse concursuri internaționale de vinuri.

Academia de Știinte reprezintă unicul centru national specializat în sfera știintei și inovațiilor, business-incubatoare, parcuri de inovare ştiinţifice.