Biserica Adormirea Maicii Domnului - Causeni | CasaMare
  • ban 4

  • ban 4

  • ban 4

Biserica Adormirea Maicii Domnului

Biserica Adormirea Maicii Domnului din Causeni nu isi stie data exactă a construcției edificiului si nu poate fi spus cu siguranta, dar este un monument architectural construit în secolele XVII - XVIII si este una dintre cele mai vechi biserici de pe teritoriul Republicii Moldova. 

SOLICITĂ EXCURSIE

DESCRIERE

Biserica Adormirea Maicii Domnului - Este un monument unicat în spațiul est-carpatic prin amplasarea sa sub nivelul solului (biserică semiîngropată). Frescele din interior reprezintă ultima etapă în dezvoltarea frescei medievale în Moldova.

Biserica Adormirea Maicii Domnului

Distanta de la Chisinau de 80 km Localitatea: Causeni

Hramul manastirii:  Adormirea Maicii Domnului Anul infiintarii:  nu poate fi spus cu siguranta ( 1763 )    

Pictura datează din anul 1763 și este opera zugravilor Stanciul Radu și Voicul. Interiorul Biserica Adormirea Maicii Domnului este bogat pictat în fresce în stilulul şcolii târzii de la Hurez .

În comparaţie cu exteriorul sobru al Biserica Adormirea Maicii Domnului, interiorul poartă o nuanţă mai intimă. În picturile murale, predomină o gamă caldă de culori, conturate pe fundalul albastru al pereţilor.  În iconografie se simte influienţa artei bizantine. Pe frescele cu caracter religios sunt reprezentaţi şi ctitorii Biserica Adormirea Maicii Domnului, domnitorii Moldovei – Nicolae şi Constantin Mavrocordat, Grigore Alexandru Ghica, Grigore Callimachi, Mitropolitul ProilavieiDaniil etc.

Interesant e faptul că Biserica Adormirea Maicii Domnului din Căuşeni este semi-îngropată, fapt explicat printr-o legendă ajunsă la noi de pe timpul administraţiei tătare din zonă. Se zice că tătarii au admis construcţia unei biserici creştine, cu condiţia ca ea să nu depăşească în înălţime un  ostaş pe cal.

AMPLASAREA GEOGRAFICĂ

Lasă comentariu