Mănăstirea Cuselauca
  • ban 4

  • ban 4

  • ban 4

Mănăstirea Cuselauca

Mănăstirea de maici ''Cuşelăuca” se gaseste pe o pantă, lîngă rîulețul Ciorna. Din partea de est, mănăstirea este deschisă, iar din celelalte părţi înconjurată de păduri. 

SOLICITĂ EXCURSIE

DESCRIERE

La aceasta manastire sunt pastrate sfinte moaşte şi icoane făcătoare de minuni: Într-o raclă frumos împodobită se află moaştele monahiei Agafia Maranciuc si tot aici se află o minunată icoană, numită a "Maicii Domnului de la Moldova"pictată în 1895 în Sfântul Munte Athos.

Distanta de la Chisinau de 126 km

Localitatea: s. Cuselauca, r. Soldanesti

Hramul manastirii: "Adormirea Maicii Domnului"

Anul infiintarii: 1786

Staret: egumena Agnesia (Izbas)  

Mănăstirea are două biserici – cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” şi „Sf. Împăraţi Constantin şi Elena”.

A fost întemeiată de Maria Tocanos din satul Cotiujeni, călugărită cu numele Mitrodora. Biserica Adormirea Maicii Domnului a fost construita in manastire Cuseleuca în 1841 avind ca ctitori pe arhimandritul Nicandru, confesor la Casa Arhierească din Chișinău şi pe sora acestuia, schimonahia Irina, care, în anul 1841 fusese egumenă a mănăstirii. Arhitectura bisericii a fost influențată de neoclasicismul rusesc.  În perioada interbelică biserica a cunoscut o perioadă de prosperitate. În 1960 biserica a fost închisă. Multe călugărițe lucrau la ferma ce era stabilita pe teritoriul mănăstirii. În stăreţie şi adăpostul mănăstirii a fost spital pentru cei care sufereau de boli pulmonare. Biserica de vară a fost transformată în club, mai apoi devine depozit pentru cărbuni, iar în cea de iarnă “Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”, din 1968 pînă în 1970, gospodăria agricolă din localitate a deschis o crescătorie de păsări. Ruinată, mănăstirea a fost reînființată în anul 1988, iar în 1989 se resfințește biserica Adormirii Maicii Domnului. În anul 1992 a fost din nou sfințită și biserica de iarnă, cu hramul „Sfinții Împărați Constantin și Elena”. La aceasta manastire sunt pastrate sfinte moaşte şi icoane făcătoare de minuni: Într-o raclă frumos împodobită se află moaştele monahiei Agafia Maranciuc, trecută la cele veşnice în anul 1873. Deşi paralizată, ea a vindecat încă din timpul vieţii, cu darul lui Dumnezeu, foarte mulţi oameni.

Şi în prezent se fac multe vindecări minunate la mormântul ei. Tot aici se află o minunată icoană, numită a "Maicii Domnului de la Moldova", pictată în 1895 în Sfântul Munte Athos.

AMPLASAREA GEOGRAFICĂ

Lasă comentariu