phone +373 (67) 72-22-22

CATEGORII:

Olăritul reprezintă o îndeletnicire străveche, pe care moldovenii o moștenesc din adîncul timpurilor, de la îndepărtații strămoși, dar și este una din cele mai propice modalități de materializare a talentelor artistice.

Mii de turisti vizitează anual casa-muzeu din satul Zaim, raionul Căuşeni - locul copilăriei poetul Alexei Mateevici. Personalitatea Alexei Mateevici a adus o contribuție enormă la dezvoltarea culturii - cu precădere este faptul că imnul Republicii Moldova "Limba Noastră" este opera lui. 

Poetul fabulist basarabean Alexandru Donici are un lăcaș impunător prin frumusețe în satul care îi poartă numele, din raionul Orhei. 

Casa muzeu ,,A.S.Pușkin” este o valoare internațională, un loc special în care marele scriitor rus si-a creat operele. Este un complex alcătuit din patru camera, restaurat de recent.

Complexul muzeal „Casa Părintească” ilustrează perfect atmosfera caldă a vieții rurale din Moldova. Impresionează prin linistea locului în care este amplasată, peisaj superb, spiritul gospodăresc și amalgamul cultural păstrat. 

La casa-muzeu Dolna se păstrează conacul familiei Ralli. La începutul sec XIX, o familie de boieri Ralli, de origine greacească, veniți în Moldova încă din sec XVIII, au construit acest conac la începutul sec.XIX. Acum Dolna funcționează ca o filială a muzeului Pușkin din Chișinău.