Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei

phone +373 (67) 72-22-22

Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei

Cea mai importantă instituţie muzeală din Republică din punctul de vedere al patrimoniului şi prestigiului ştiinţific este Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei. 

SOLICITĂ EXCURSIE

DESCRIERE

Impresionează prin stilul architectural unic, prin bogăția elementelor expuse și săli impunătoare ca spațiu. Situat în inima capitalei, tipologia diversificată ilustrează istoria si transformările Moldovei de-a lungul secolelor.

Adresa: Or. Chișinău, str. 31 August 1989,

Muzeul de Stat de Istorie al RSSM era creat pe baza Muzeului Republican al Gloriei Militare. Amplasarea lui a rămas în clădirea istorică a fostului gimnaziu de băieţi nr.1 din Chişinău. Actul de înfiinţare a muzeului de istorie poartă data de 21 decembrie 1983, însă dat în folosinţă în 1987. Clădirea veche a fost demolată şi înlocuită cu una nouă (construcţia a durat din 1980 până în 1987), care a păstrat doar aspectul exterior al monumentului de istorie, în stil eclectic, şi ambientul decorativ al sălii de festivităţi a gimnaziului, refăcut în trei săli cu cupolă din clădirea nouă. Muzeul este o construcție monumentală contemporană, cu etaj şi parter, care îşi etalează faţada spre strada 31 August 1989. Cuprinde 12 săli de expunere, cu o suprafaţă totală de 5700 m.p.

Activitatea ştiinţifică este coordonată de către Academia de Ştiinţe a Moldovei. Diorama Operatia Iasi-Chisinau reprezinta o acțiune-sceneta a unei lupte din timpul celui de-al II-lea război mondial – o colecție istorică. Patrimoniul muzeal însumează 15941 de piese, constituit din: Fotografii (originale şi fotocopii), Cărţi poştale illustrate (secol XIX-XXI), Bancnote, Monede medievale, antice – greceşti, geto-dacice şi romane, Medalii, Piese originale de armament, Instrumente muzicale – cu clape, cu coarde, de percuţie, de suflat, Mobilier – scaune şi fotolii, mese, dulapuri, canapele etc. de stiluri diverse, Hărţi şi planuri, datând din sec. XIX-XX, Unelte din silex, piatră cioplite şi şlefuite, din os, cupru, bronz şi fier, Ceramică pictată de tip Cucuteni, Arme (topoare, vârfuri de lance şi suliţe, săbii etc.), Vase şi ustensile. Cuprinde  22292 de piese care provin din săpături arheologice, descoperiri întâmplătoare şi achiziţii, donaţii şi transferuri, şi care sunt reprezentative pentru Paleolitic, Neolitic, Epoca bronzului, Epoca fierului, Epoca romană,  Perioada prefeudală şi medievală.

Muzeul deține obiecte cu valoare istorică şi memorială, integrate cronologic între secolele XIX şi XX, care au rolul reconstitui atmosfera în care au trăit şi creat unele personalităţi culturale, istorice şi politice moldovene - în cadrul expoziţiilor. Amplasat în

AMPLASAREA GEOGRAFICĂ

Lasă comentariu