Rezervația Trinca și Brînzeni
  • ban 4

  • ban 4

  • ban 4

Rezervația ''Trinca și Brînzeni''

Raionul Edineţeste cu adevărat o sursa inepuizabilă de elemente decorative. Aici se întinde cel mai mare defileu dintre două toltre “Trinca și Brînzeni” de aproximativ 250 m. 

SOLICITĂ EXCURSIE

DESCRIERE

De pe „stîncile defileului” se deschide o privelişte minunată asupra satului ce impresionează la maxim vizitatorii.

Distanța de or.Chişinău: 235 Km

Timp: 3 ore 15 min

Satul Trinca se află nu departe de oraşul Edineţ, la numai 10 km de oraş. Satul este cunoscut prin faptul că în apropierea lui, chiar după defileul Trinca, se află cariera de extragere a celui mai bun var din Moldova. Anterior, satul era vestit, aici locuiau mulţi meşteri, care modelau din terciul de var ornamente şi basoreliefuri, de aceea întîlnim multe descrieri ale caselor din Trinca, cu decoruri impresionante. Chiar la marginea satului, de-a lungul albiei rîului Draghişte se întinde cel mai mare defileu dintre două toltre. Defileul atinge în cel mai lat loc 250 m. Lungimea defileului este de aproape 1 km, înălţimea pantelor este aproximativ 120-140 m.

De pe „stăncile defileului” se deschide o privelişte minunată asupra satului, iar din partea opusă asupra carierei de var şi platoului cu nenumărate cuptoare pentru arderea varului. Vîrful uneia dintre pante este plat cu un înveliş dens de ierburi multianuale şi cu arbuşti. Aici puteţi vedea întotdeauna animale care pasc, iar puţin mai încolo se zăreşte şi marginea satului, ceea ce oferă acestui loc un farmec deosebit. Panta opusă a defileului prezintă un masiv de toltre care stau separat şi au o formă caracteristică rotunjită şi alungită (una similară poate fi văzută în ocolul silvic „La Castel” de lîngă satul Gordineşti). Rîul Draghişte, deşi nu depăşeşte în lăţime 10 m, curge prin defileu printre cîteva sectoare cu praguri şi creează un ropot puternic, ce poate fi auzit chiar din vîrful defileului. Acest loc a fost îndrăgit de turiştii republicii şi este o adevărată „capodoperă” a naturii. 

Defileul de la Brînzeni din apropierea satului se întinde de-a lungul albiei rîului Racovăţ. Defileul de la Brînzeni se află departe de sat, adîncimea lui este mai mică, nu are mai mult de 100 m, lăţimea lui atinge aproximativ 150 m. Este mai şerpuitor, ceea ce îl face să fie mai pitoresc. În apropierea lui se află o carieră mare de extragere a varului. Acest defileu se deosebeşte de defileul Trinca, fiind mai puţin bogat în vegetaţie − pe vîrfurile sale, pe pante, totuşi este un loc deosebit de frumos, dar contează că amintirile acestei vizite rămîn neuitate.

AMPLASAREA GEOGRAFICĂ

Lasă comentariu