Tîrgul internațional al meșterilor olari “La vatra olarului Vasile Gonciari”

Tîrgul internațional al meșterilor olari “La vatra olarului Vasile Gonciari”

   iulie 2016                                r-nul Călărași, sat Hoginești

DESCRIERE

Olăritul reprezintă o îndeletnicire străveche, pe care moldovenii o moștenesc din adîncul timpurilor, de la îndepărtații strămoși, dar și este una din cele mai propice modalități de materializare a talentelor artistice. Prin formă, proporții, decor și culoare, vasele de orice tip întrunesc, pe lîngă rosturile practice, și adevărate virtuți artistice, ce decurg din știință, abilitatea și imaginația inventive a meșterului popular, prin stăpînirea tehnicii meșteșugului. În Republica Moldova, anual în luna iulie, este organizat Tîrgul international al meșterilor olari “La vatra olarului Vasile Gonciari”. Astfel în satul Hoginești, raionul Călărași, se adună meșteri populari din toată țara și de peste hotarele ei, pentru a-și prezenta cele mai frumoase obiecte de artă populară. Tîrgul meșterilor olari are ca scop: -          Revitalizarea vechiului meșteșug; -          Valorificarea potențialului creator al olarilor; -          Avansarea profesională în arta olăritului; -          Renașterea tradițiilor iarmaroacelor meșteșugarilor; -          Identificarea noilor meșteri ceramiști; -          Stimularea schimbului de experiență dintre meșterii populari. Programul tîrgului include:

AMPLASAREA GEOGRAFICĂ

Lasă comentariu