Complexul memorial Eternitate | CasaMare
  • ban 4

  • ban 4

  • ban 4

Complexul memorial Eternitate

La 9 mai 1975 a fost inagurat un adevărat complex memorial care încrucișează prin prezența sa un amalgam de evenimente petrecute în luptă și sînge, caracterizate cu îndurerare - Complexul memorial Eternitate. Simbolistica sa profundă îl etalează ca cel mai vizitat obiect turistic din capitală.

SOLICITĂ EXCURSIE

DESCRIERE

Complexul memorial Eternitate - O piramidă a păcii constituită din 5 baionete înalte de 25 metri tăiate din piatră de granit negru și roșu, pe fiecare incrustat anii de război: 1941, 1942, 1943, 1944, 1945. Construit timp de cîțiva ani de sculptorii A. Maiko, I. Poneatovski, pe locul a trei cimitire vechi și anume cel luteran, lipovenesc și ortodox, pentru aniversarea a 30 de ani de la victoria poporului sovietic asupra fascismului. Complexul memorial Eternitate - Un element aparte este focul veșnic -,,Flacăra Eternității” care arde necontenit deja de cîteva decenii, ce semnifică închierea defenitivă a războiului.

Alături se așterne cimitirul Eroilor, unde sunt înmormîntați soldații căzuți în timpul operațiunilor militare Iași-Chișinău din august 1944. Însoțit mîndru de o clopotniță ce simbolizează grozăviile războiului, decorată cu o coroană masivă din bronz care spune: ,,noi nu v-am uitat”. Mormintele ostașilor germani căzuți și înmormîntați la Chișinău sunt onorate cu ridicarea Crucii Negre. Complexul Memorial Eternitate cuprinde și monumentul ,,Maica Îndurerată” ridicat în cinstea Razboiului pentru Independență a R. Moldova din 1991-1992 desfășurat în Transnistria. La amenajarea acestui spațiu au fost utilizați sute de metri cubi de granit, adus din regiunea rusă Karelia. Complexul memorial Eternitate - Unul din elementele reprezentative ale memorialului este piatra comemorativă pe care sunt trecute numele ostașilor căzuți în timpul celui de-al doilea război mondial. Iar încheie ideea axei arhitecturale de comemorare a eroilor căzuți la datorie o floare din piatră și steaua ostașilor originari din Moldova. Aici sunt organizate manifestații de 9 mai – Ziua Victoriei, 24 august – Ziua Eliberării R. Moldova în 1944, operațiunea militară Iași-Chișinău, 2 martie – Războiul din 1991-1992 pentru independența R. Moldova. Cetățenii depun flori în memoria ostașilor căzuți pe cîmpul luptei.

Deși în zilele obișnuite o singură primblare prin Complexul Memorial Eternitate  îți trezește fiori și sentimente specifice energiei acumulate în acest loc pe cît de luminos și bine amenajat atît de misterios prin simbolistica sa.

AMPLASAREA GEOGRAFICĂ

Lasă comentariu