Cetatea Soroca - Soroca | CasaMare
  • ban 4

  • ban 4

  • ban 4

Cetatea Soroca

Cetatea Soroca este unicul monument al epocii medievale din spaţiul pruto-nistrean, care s-a păstrat aproape integral.

SOLICITĂ EXCURSIE

DESCRIERE

Cetatea Soroca Amplasată la nord-estul Republicii Moldova, la hotarul dintre latinitate si lumea slavă, de secole această fortăreaţă străjuieşte apele Nistrului, având vocaţia de a ţine sub pavăză liniştea şi pacea în ţară. In Evul Mediu a fost parte din sistemul defensiv al Țării noastre, care a constat din patru cetăți de pe Nistru. Granițele principatului erau protejate cu fală de "centura de piatră".

Cetatea Soroca:
Distanța de or. Chișinău: 160 km

Cetatea Soroca Amplasată la nord-estul Republicii Moldova, la hotarul dintre latinitate si lumea slavă, de secole această fortăreaţă străjuieşte apele Nistrului, având vocaţia de a ţine sub pavăză liniştea şi pacea în ţară. Se susține că - pe locul unde se află astăzi fortăreaţa de la Cetatea Soroca- cândva stătea castelul „Alciona” sau"Olhonia" (după alte izvoare), iar mai tărziu o factorie genoveză cu același nume.

Actuala Cetatea Soroca a fost ridicată de Ștefan cel Mare, care odată venit la domnie dorea să întărească sistemul defensiv al Țării. În 1499, la 12 iulie, la semnarea Tratatului de pace cu regele Ioan Albert al Poloniei, este menționat documentar Coste, primul pîrcălab al cetății. Cetatea Soroca avea menirea să stăvilească cetele de tătari, care trecând pe aici vadul Nistrului, își croiau drum în Moldova. Zidurile de piatră au fost construite de Petru Rareș între anii 1543-1546. Prin arhitectura sa, amintește de castele din secolele XIV-XV. In Cornwall, Mare Britanie, există castelul «Restormel» în formă de trifoi, adică rotundă, cu diametrul de 37,5 m şi cu cinci bastioane. Castelul «Del Monte» din Italia, lîngă Bari (anul 1240), este un octogon cu opt turnuri împrejur. Castelul «Queenborough» din Kent, Marea Britanie, cu alte cuvinte Cetatea Soroca are mulți frați.

Sub zidurile citadelei Cetatea Sorocas-au întâlnit oştile moldovene, în frunte cu domnitorul-enciclopedist Dimitrie Cantemir şi armatele ţarului rus Petru I -în timpul campaniei de la Prut din 1711 (împotriva armatelor otomane). În cetate şi-au lăsat amprentele: Bogdan Hmelniţchi, Timuş Hmelniţchi cu mireasa sa domnița Ruxanda s.a. Pe aici s-au perindat nu o singură dată şi oștile poloneze, cazacii ucraineni.

Cetatea Soroca este o mărturie a veacurilor de lupte eroice, de căderi, de strădanii pentru apărarea libertăţii şi demnităţii acestui popor. Această bijuterie Cetatea Soroca medievală a fost restaurată graţie unui proiect transfrontalier susţinut financiar de Uniunea Europeană.

AMPLASAREA GEOGRAFICĂ

Lasă comentariu