Mănăstirea Dobrușa
  • ban 4

  • ban 4

  • ban 4

Mănăstirea Dobrușa

Mănăstirea de călugări Dobrușa este asezată între coline acoperite de păduri și înconjurată de livezi. La 1847 s-a zidit biserica de iarnă Schimbarea la Față. In 1890 mănăstirea Dobrușa numară 89 de monahi si frați, toti moldoveni, în afară de egumenul Porfirie, care era rus. 

SOLICITĂ EXCURSIE

DESCRIERE

Pînă în 1863, slujbele se oficiau în română, dar dupa aceea s-a impus să se oficieze în slavonă. Biblioteca mănăstirii cuprindea multe cărti românești tipărite în Principatele Române în sec.XVII si XVIII.

Distanța de la or. Chișinau de 100 km

Localitatea: sat Dobrușa, r-nul Șoldănești

Hramul mănăstirii: "Sf. Irh. Nicolae"

Anul înființării: 1437

Stareț: egumenul Petru (Tomacinschi)  

Cel mai probabil mănăstirea a fost întemeiată în anul 1772, de către un monah Ioasaf venit de la mănăstirea Probota, Suceava.

Acesta, a ridicat aici o biserică de lemn, împreună cu un alt monah, Eufimie din mănăstirea Curchi. Dar, fiind rechemat în Moldova, bisericuţa n-a fost sfârşită decât în 1785 de către Eufimie, împreună cu alţi monahi din Curchi. În 1923 mănăstirea Dobruşa a trecut de la eparhia Chişinăului în cea a Hotinului. Odată cu aceasta, biserica Sfântul Nicolae de la schit şi biserica de iarna Schimbarea la Faşă au fost complet restaurate. În 1960, Dobruşa a fost transformată în şcoală-internat pentru copiii cu handicap. Biserica de iarnă a fost transformată in club, iar cea de vară — la început în cantină, apoi în depozit alimentar.

Cimitirul mânăstirii este nivelat, crucile sunt scoase, iar pe locul lui se construieşte un teren sportiv. Mânăstirea este redeschisă în anul 1994. În anul 1997 se termină restaurarea bisericii Schimbarea la Faţă. De curând, s-a încheiat restaurarea bisericii mari, cu hramul Sfântul Ierarh Nicolae.

Biblioteca mănăstirii s-a îmbogăţit cu peste trei mii de volume de carte ortodoxă, donate de părintele Sofian.

AMPLASAREA GEOGRAFICĂ

Lasă comentariu