Mănăstirea Condrița
  • ban 4

  • ban 4

  • ban 4

Mănăstirea Condrița

Este situată la marginea satului, lînga rîuleţul Catargul. Mănăstirea Condrița este unul dintre cele mai vizitate obiective duhovnicesti din Republica Moldova. În curtea mănăstirii se află o piatră veche, cu semnul crucii săpat pe ea şi o inscripţie ilizibilă. 

SOLICITĂ EXCURSIE

DESCRIERE

După părerea călugărilor, această piatră indică locul unde se află vechea biserică de lemn, din secolul al XVIII-lea.

Distanța de la or. Chișinău de 25 km

Localitatea: s. Condrita, r-nul Strășeni

Hramul mănăstirii: “Sfântul Ierarh Nicolae”

Anul înființării: aprox. 1783

Stareț: prot. mitr. Veaceslav (Spac)  

Nu se ştie în mod sigur când şi de către cine a fost întemeiată această mănăstire. Se crede că în anul 1783 un ieromonah, Iosif, împreună cu câţiva monahi din Căpriana, ar fi cei dintâi întemeietori ai schitului Condriţa.. Prima biserică cu hramul "Sf. Nicolae" probabil că exista deja în anii 20 ai sec. XIX, când s-a construit clopotniţa. Între anii 1895-1897 a mai fost construită o biserică, căreia i s-a dat hramul "Adormirea Maicii Domnului".

Cam în aceiaşi perioadă au fost construite noile: trapeză, chilii, hotelul cu un nivel şi cerdacuri - galerii şi a.  Biserica Adormirea Maicii Domnului are un plan dreptunghiular, 5 turle mici, ornamentale. Pronaosul a fost despărţit, iniţial, de naos printr-un perete, dar pe timpul mitropolitului Gurie Grosu peretele a fost dărâmat, iar în pronaos s-a construit cafasul.  La întrare s-a zidit o tindă. Pereţii bisericii sunt groşi de 1,2 metri, sub ea aflându-se un subsol. Tavanul bisericii are formă semicilindrică, in colţurile căruia sunt pictaţi cei patru Sfinţi Evanghelişti. Fresca bisericii a rămas cea veche, pentru că a fost acoperită cu var şi s-a păstrat intactă. Fresca, restaurată în 1995, este realizată în stil rusesc. Iconostasul se află pe o solee înaltă, având cinci trepte. Răstignirea deasupra uşilor împărăteşti, cu cei 12 Apostoli, datează din secolul XIX şi a fost adusă din Mănăstirea Noul Neamţ după 1993, iar cele două icoane de pe catapeteasmă sunt aduse în anul 1995, de la Mănăstirea Capriana.  Biserica de vară are următoarele dimensiuni: lungimea de 34 de metri, iar lăţimea de 16 metri.

Răstignirea deasupra uşilor împărăteşti, cu cei 12 Apostoli, datează din secolul XIX şi a fost adusă din Mănăstirea Noul Neamţ după 1993, iar cele două icoane de pe catapeteasmă sunt aduse în anul 1995, de la Mănăstirea Capriana.

AMPLASAREA GEOGRAFICĂ

Lasă comentariu