Rezervatia Fetesti | CasaMare
  • ban 4

  • ban 4

  • ban 12

Rezervatia Fetesti

Rezervatia Fetesti - Grație suprafeței mici pe care o ocupă, rezervația este numită „Mica Elveție a Moldovei”. Unicitatea Rezervatia Fetesti din nordul Moldovei îl o prezintă întinderea printre vestitele toltre din preajma Prutului. 

SOLICITĂ EXCURSIE

DESCRIERE

Urcuşurile pe stâncile înalte, dezgolite, abrupte și împrejurimile extrem de pitoreşti ale rezervaţiei – dau prilej de aventură ce se cere savurată.

Rezervatia Fetesti

Distanța de or. Chișinău: 234 km Locație: raionul Edineț Timp: 3 ore

Rezervatia peisagistică Fetesti este amplasată între două sate – Trinca și Fetesti, unindu-se practic cu satul Fetesti. Pentru a ajunge, avem de parcurs cîțiva km prin pădure care,datorită reliefului capricios, ba coboară, ba urcă brusc – ne conduc spre periferiile pădurii, iar acolo pomenindu-ne la poalele unui stejar uriaș cu două tulpini, a cărui înălţime depăşeşte 30 de metri. Teritoriul Rezervatia Fetesti are 564 de hectare - o suprafaţă mică. Ceea ce ține de răspîndire, doar o parte a Rezervatia Fetesti este situată pe un teren plan, întrucît pantele abrupte şi prăpăstioase ale şirurilor de toltre – creează imaginea generală. Vegetația rezervaţiei este foarte bogată, în total aici se numără aproximativ 160 de specii de plante, dintre ele 15 specii sînt reprezentate de arbori şi arbuşti. Printre arbori predomină gorunul.

În anii favorabili meteorologic, apar și florile, ierburi - care au o splendoare aparte. Aria naturală Rezervatia Fetesti include o pădure de carpen de diferite vârste pe pante pietroase. În componența lor intră stejar pedunculat și pufos, gorun, frasin, cireș, alun, păducel.. Specii rare de plante: caprifoi, bârcoace negru, crușin, albiță și altele. Sector de gârnețe - unicale pentru zona de nord. Chiar peste rîu, în imediata apropiere de podeţ, se află o stîncă, ce se vede foarte bine din partea de sus a rezervaţiei o poieniţă largă.

Rezervatia Fetesti este punctul din care putem vedea peisajul mirific.

AMPLASAREA GEOGRAFICĂ

Lasă comentariu